PRIM Sk-Hodinky.sk

registrácia »
zabudnuté heslo »
K dnešnému dňu 21.1.2019 ponúkame 12592 modelov a 179 značiek.
Tlačiť

PRIM

Cetifikát výrobkuJsme ověřeným prodejcem značky PRIM. (certifikát)
PRIMHODINKY PRIM : ÄŚeskĂ© hodinky Velmi kvalitnĂ­ ÄŤeskĂ© hodinky znaÄŤky PRIM, dostupnĂ© a kvalitnĂ­ hodinky pro běžnĂ© nošenĂ­ i spoleÄŤenskĂ© příleĹľitosti, jako tomu bylo dlouhá lĂ©ta v minulosti. Ve spolupráci s vynikajĂ­cĂ­mi ÄŤeskĂ˝mi designĂ©ry a odbornĂ­ky vznik... více
  • Najpredávanejšie
  • Popis značky

Najpredávanejšie PRIM

Darček k PRIM W01C.10001.L

PRIM W01C.10001.L

PRIM W01C.10001.L
dodáme do štvrtka 24.1.

prim-120 PRIM W01C.10001.L HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/PRIM viac»

199.00
Darček k PRIM Klasik 66 - G

PRIM Klasik 66 - G

PRIM Klasik 66 - G
dodáme do štvrtka 24.1.

prim-1048 PRIM Klasik 66 - G HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/PRIM viac»

153.00
Darček k PRIM W04P.13008.A

PRIM W04P.13008.A

PRIM W04P.13008.A
dodáme do štvrtka 24.1.

prim-915 PRIM W04P.13008.A HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/PRIM viac»

153.00
Darček k PRIM W04P.13009.B

PRIM W04P.13009.B

PRIM W04P.13009.B
dodáme do štvrtka 24.1.

prim-918 PRIM W04P.13009.B HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/PRIM viac»

499.00
PRIM

HODINKY PRIM : České hodinky

Velmi kvalitnĂ­ ÄŤeskĂ© hodinky znaÄŤky PRIM, dostupnĂ© a kvalitnĂ­ hodinky pro běžnĂ© nošenĂ­ i spoleÄŤenskĂ© příleĹľitosti, jako tomu bylo dlouhá lĂ©ta v minulosti. Ve spolupráci s vynikajĂ­cĂ­mi ÄŤeskĂ˝mi designĂ©ry a odbornĂ­ky vznikajĂ­ novĂ© kolekce hodinek, jak v modernĂ­m designu, tak i retro kolekce za vyuĹľitĂ­ novĂ˝ch technologiĂ­ a materiálĹŻ. Modely Prim „PRIMEK" jsou navrhovány, kompletovány a testovány v ÄŚeskĂ© republice, spolupracujeme s vynikajĂ­cĂ­mi designĂ©ry a odbornĂ­ky. Kvalita hodinek Prim je velmi vysoká. Proto jsme se v roce 2009 požádali o udÄ›lenĂ­ certifikátu kvality „CZECH MADE".

Historie a souÄŤasnost znaÄŤky PRIM

Za začátek prĹŻmyslovĂ© hodinářskĂ© vĂ˝roby u nás lze povaĹľovat rok 1946, kdy byl v Liberci zřízen podnik Chronotechna. O dva roky pozdÄ›ji byl zaloĹľen národnĂ­ podnik Chronotechna se sĂ­dlem ve Ĺ ternberku.

Plán na perspektivnĂ­ vĂ˝robu náramkovĂ˝ch hodinek vznikl jiĹľ v roce 1948, avšak k jeho realizaci došlo aĹľ v letech padesátĂ˝ch. Práce na prvnĂ­m modelu byly zahájeny v prvnĂ­ polovinÄ› roku 1952. MÄ›l 15 rubĂ­novĂ˝ch kamenĹŻ, kotvovĂ˝ krok a samokompenzaÄŤnĂ­ vlásek. JiĹľ roku 1954 bylo vyrobeno pÄ›t prototypĹŻ. Jejich zkoušky dopadly na vĂ˝bornou, a tak byla v lednu 1957 zahájena sĂ©riová vĂ˝roba. Tehdejší ÄŚeskoslovensko se tak zaÄŤlenilo mezi pouhĂ˝ tucet státĹŻ svÄ›ta schopnĂ˝ch vyrobit náramkovĂ© hodinky. HodinářstvĂ­ mÄ›lo i v tĂ© dobÄ› vĂ˝jimeÄŤnĂ© postavenĂ­ v rámci ostatnĂ­ch prĹŻmyslovĂ˝ch odvÄ›tvĂ­. SloĹľitĂ˝ hodinkovĂ˝ strojek se jiĹľ v tĂ© dobÄ› sestával z vĂ­ce neĹľ stovky součástĂ­, jejichĹľ rozmÄ›ry se urÄŤovaly na desetiny a setiny milimetru. NásledujĂ­cĂ­ho roku se i pro náramkovĂ© hodinky zaÄŤala používat stejná znaÄŤka, jakou Chronotechna jiĹľ dříve dala budĂ­kĹŻm a nástÄ›nnĂ˝m hodinám - PRIM.

Po roce 1989 byl národnĂ­ podnik Chronotechna privatizován. Všechna licenÄŤnĂ­ práva ke znaÄŤce PRIM zakoupila v roce 2001 spoleÄŤnost MPM-QUALITY. PostupnÄ› jsme tĂ©měř zapomenutou znaÄŤku opÄ›t uvedli v Ĺľivot. Po dobÄ›, kdy na konci 90. let byla pĹ™erušena vĂ˝roba tÄ›chto hodinek, jsme navázali na tradici pĹŻvodnĂ­ ÄŤeskĂ© znaÄŤky. VyrábĂ­me dostupnĂ© a kvalitnĂ­ hodinky v modernĂ­m designu pro běžnĂ© nošenĂ­ i spoleÄŤenskĂ© příleĹľitosti, jako tomu bylo dlouhá lĂ©ta pĹ™edtĂ­m. Naše modely „PRIMEK“ jsou navrhovány, kompletovány a testovány v ÄŚeskĂ© republice, spolupracujeme s vynikajĂ­cĂ­mi designĂ©ry a odbornĂ­ky. Kvalita hodinek se neustále zvyšuje.

NynĂ­ se mĹŻĹľeme pyšnit tĂ­m, Ĺľe se s našimi hodinkami PRIM setkáváme v mnoha obchodech a lidĂ© jim znovu dĹŻvěřujĂ­. To bylo a je naším prvoĹ™adĂ˝m cĂ­lem. Spojili jsme pro Vás tradici a eleganci.


Materiály pouzder hodinek PRIM
U našich vĂ˝robkĹŻ se v souÄŤasnĂ© dobÄ› používajĂ­ zásadnÄ› ušlechtilĂ© materiály, jako nejpoužívanÄ›jší je ušlechtilá nerezová OCEL 316L, TITAN a u nÄ›kterĂ˝ch hodinek STĹ?ĂŤBRO s oznaÄŤenĂ­m „925“ nebo ZLATO s oznaÄŤenĂ­m „585“ 14 karátĹŻ.
Ocel 316L
Používaná ušlechtilá nerezová ocel 316L, je pevná, tvrdá a nepodlĂ©há korozi. Používá se takĂ© v potravinářskĂ©m prĹŻmyslu, lĂ©kaĹ™skĂ©m odvÄ›tvĂ­ - chirurgickĂ© nástroje a takĂ© v jinĂ˝ch odvÄ›tvĂ­ch klenotnickĂ©ho prĹŻmyslu. Je to velmi kvalitnĂ­ materiál nároÄŤnĂ˝ na opracovánĂ­, kterĂ© je provádÄ›no na modernĂ­ch CNC strojĂ­ch s vysokou pĹ™esnostĂ­.
Titan
Titan používáme jak u sportovnĂ­ch modelĹŻ tak u dámskĂ˝ch modelĹŻ. Je to lehkĂ˝ kov šedĂ© barvy, barevnÄ› stálĂ˝ a antialergickĂ˝. Pro porovnánĂ­ váhy - titan je cca. o 32% lehÄŤĂ­ neĹľ ocel. Po opracovánĂ­ leštÄ›nĂ­m je tĂ©měř k nerozeznánĂ­ od oceli. Titan je pro svĂ© vlastnosti používán takĂ© v leteckĂ©m prĹŻmyslu ale i v lĂ©kaĹ™skĂ©m odvÄ›tvĂ­.
Povrchové úpravy
PovrchovĂ© Ăşpravy spoÄŤĂ­vajĂ­ v leštÄ›nĂ­, kdy ocel je leštÄ›na do vysokĂ©ho zrcadlovĂ©ho lesku, nebo kartáči vytvoĹ™en matnĂ˝ povrch. JinĂ© povrchovĂ© Ăşpravy oceli ještÄ› donedávna nebyly moĹľnĂ©. Dnes vytváříme zlacenou povrchovou Ăşpravu, zcela novou metodou IPG, nebo jinĂ© odstĂ­ny stejnou metodou s vĂ˝sledkem ÄŤervenĂ©ho zlacenĂ­ IPGR, mĂłdnĂ­ ÄŤernĂ© matnĂ© ÄŤi lesklĂ© IPB.
IP - Ion plated
IontovĂ© pokovovánĂ­ je fyzikálnĂ­ depozice z plynnĂ© fáze (PVD). ZjednodušenÄ› se dá říct, Ĺľe iontovĂ© pokovovánĂ­ využívá pravidelnĂ© bombardovánĂ­ povrchu pouzdra nebo náramku ionty a tĂ­m ukládánĂ­ vrstvy karbidu. Vše probĂ­há ve vakuu za vysokĂ˝ch teplot. Tato vrstva je nÄ›kolikrát tvrdší neĹľ dřívÄ›jší metody. Proto je tato vrstva velmi odolná proti otÄ›ru a vyniká dlouhou ĹľivotnostĂ­. IontovĂ© pokovovánĂ­ se používá takĂ© na nářadĂ­, obrábÄ›cĂ­ nástroje a jinĂ©.
Safírové sklo
U nÄ›kterĂ˝ch modelĹŻ je pouĹľito safĂ­rovĂ© sklo. Ve skuteÄŤnosti se jedná o syntetickĂ˝ safĂ­r, ÄŤirĂ˝ korund, kterĂ˝ je velmi odolnĂ˝ proti poškrábánĂ­. Na MohsovÄ› stupnici odpovĂ­dá tvrdost safĂ­ru stupni 9 coĹľ je jen o jeden stupeĹ? mĂ©nÄ› neĹľ diamant.
Křemíkové sklo - Minerální sklo
Je to nejběžnÄ›ji používanĂ© sklo pro hodinky PRIM. HlavnĂ­ vĂ˝hodou je pomÄ›r ceny a kvality. Další vĂ˝hodou je jeho snadnÄ›jší opracovánĂ­ neĹľ tomu bĂ˝vá u safĂ­rovĂ˝ch skel. NenĂ­ tak tvrdĂ© jak safĂ­rovĂ©, je však dostateÄŤnÄ› odolnĂ© pro běžnĂ© užívánĂ­.
Strojky QUARTZ
Zde je pouĹľit krystal jehoĹľ kmitoÄŤet řídĂ­ pĹ™esnost hodinkovĂ©ho strojku. Jde o strojky s bateriovĂ˝m pohonem, kterĂ© jsou velmi pĹ™esnĂ© a vykazujĂ­cĂ­ malĂ© odchylky chodu. Ĺ˝ivotnost baterie závisĂ­ na mnoha faktorech užívánĂ­, obvykle bĂ˝vá 2 roky.
Radio control - DCF
Používáme takĂ© strojky řízenĂ© radiovĂ˝m signálem. Tyto strojky pĹ™ijĂ­majĂ­ signál z vysĂ­laÄŤe ÄŤas udávanĂ˝ atomovĂ˝mi hodinami. Pro stĹ™ednĂ­ Evropu je vysĂ­laÄŤ umĂ­stÄ›n v Mainflingenu (NÄ›mecko) a vysĂ­lá na frekvenci 77,5 kHz. NÄ›kterĂ© multifrekvenÄŤnĂ­ strojky mohou pĹ™ijĂ­mat signály v jinĂ˝ch ÄŤasovĂ˝ch pásmech, pokud se budou nacházet v dosahu vysĂ­laÄŤe.
Mechanické strojky
MechanickĂ˝ strojek pohánĂ­ pruĹľina, která se postupnÄ› rozbaluje. NataĹľenĂ­ je provádÄ›no korunkou, rezerva chodu je u tÄ›chto strojkĹŻ 36 hodin.
Automat
MechanickĂ˝ strojek natahujĂ­cĂ­ se za pomocĂ­ závaží umĂ­stÄ›nĂ©ho na rotoru, kterĂ˝ se pohybem ruky otáčí a tĂ­m natahuje pruĹľinu. Proti pĹ™etaĹľenĂ­ je pruĹľina opatĹ™ena kluznou spojkou. Tyto strojky lze natáhnout i korunkou, pokud nebyly nÄ›jakou dobu v provozu.
Dýnko - Dno hodinek - Víčko
Výhradně používáme ušlechtilou nerezovou ocel 316L. Některá dýnka jsou navíc opatřena průzorem ze skla, aby bylo možno sledovat práci hodinkového strojku. Uzavírají hodinkové pouzdro jak na závit tak mohou být vlisována nebo přišroubována šroubky. Na dýnku bývá uvedena základní charakteristika daného modelu hodinek.

free 
přechozí kategórie: Hodinky

Tovar v kategórii HODINÁŘSTVÍ - Hodinky - PRIM

Výber: 348 stĺ - zobrazené 0 - 321 2 3 4 5 »
PRIM 07M05BB33
PRIM 07M05BB33

PRIM 07M05BB33

dodáme do štvrtka 24.1.
161.00

Společenské hodinky jsou vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli 316 L, vyleštěné do vysokého lesku a povrchově upravené technologií IPG - odstín zlaté. Tato úprav viac»

PRIM W05P.10007.C
PRIM W05P.10007.C

PRIM W05P.10007.C

dodáme do štvrtka 24.1.
30.50

Módní žluté dětské hodinky PRIM v barevném ocelovém pouzdru s klasickým ciferníkem s praktickými indexy s viac»

Darček k PRIM W01P.10154.B
PRIM W01P.10154.B

PRIM W01P.10154.B

dodáme do pondelka 28.1.
237.50

Multifunkční elegantní automat vyroben z leštěné a kartáčované ušlechtilé nerezové oceli 316 L. Do pouzdra je vsazen multifunkční strojek automat kalibr 3806-D viac»

PRIM Racer - C
PRIM Racer - C

PRIM Racer - C

dodáme do štvrtka 24.1.
253.00

Multifunkční hodinky s chronografem vyrobené z kartáčované ušlechtilé nerezové oceli 316 L. Do pouzdra je vsazen qu viac»

PRIM W01P.10173.A
PRIM W01P.10173.A

PRIM W01P.10173.A

dodáme do štvrtka 24.1.
84.00

Rozměry: 39 x 49 x 10 mm, 70 g prim-645 2 PRIM W01P.10173.A HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/PRIM viac»

PRIM W01P.10179.C
PRIM W01P.10179.C

PRIM W01P.10179.C

dodáme do štvrtka 24.1.
207.00

Pánské mechanické hodinky s automatitickým natahováním.Rozměry: průměr 44 x 13 mm, 104 g prim-654 2 PRIM W01P.10179.C HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/ viac»

PRIM W01P.10200.A
PRIM W01P.10200.A

PRIM W01P.10200.A

dodáme do štvrtka 24.1.
245.50

Multifunkční hodinky s chronografem vyrobené z leštěné ušlechtilé nerezové oceli 316 L. Do pouzdra je vsazen quartzový strojek s chronografem kalibr JS 25. Hodi viac»

PRIM W01P.10225.A
PRIM W01P.10225.A

PRIM W01P.10225.A

dodáme do štvrtka 24.1.
184.50

Klasické pánské hodinky ve stříbrném provedení s klasickým quartzovým strojkemRozměry: 42 x 42 x 11 mm, 68 g prim-616 2 PRIM W01P.10225.A HODINÁŘSTVÍ/Ho viac»

PRIM W01P.10680.A
PRIM W01P.10680.A

PRIM W01P.10680.A

dodáme do štvrtka 24.1.
110.00

Pánské sportovní hodinky s klasickým bílým číselníkem osazeným reliéfními indexy v nerezovém pouzdře s černooranžovým kroužkem a silikonovým řemínkem. Pouzdro t viac»

PRIM W02P.10308.B
PRIM W02P.10308.B

PRIM W02P.10308.B

dodáme do štvrtka 24.1.
199.00

Dámské elegantní hodinky jsou vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli 316 L, vyleštěné do vysokého lesku a povrchově upravené technologií IPG - odstín zlaté. Tato viac»

PRIM W03P.10158.A
PRIM W03P.10158.A

PRIM W03P.10158.A

dodáme do štvrtka 24.1.
230.00

Multifunkční elegantní dámský automat vyroben z leštěné a kartáčované ušlechtilé nerezové viac»

PRIM W03P.13007.D
PRIM W03P.13007.D

PRIM W03P.13007.D

dodáme do štvrtka 24.1.
407.00

Hodinky PRIM W03P.13007.D Dámské sportovní chronografy PRIM. Nadčasově vzhlížející design umožňuje pou viac»

PRIM W03X.10295.C
PRIM W03X.10295.C

PRIM W03X.10295.C

dodáme do štvrtka 24.1.
61.00

Moderní hodinky s trendy červeným LED displejem umístěným v pevném a lehkém hliníkovém pouzdře ve třech barevných provedeních. Pouzdro na sobě nese emblém MB viac»

PRIM W05P.10191.D
PRIM W05P.10191.D

PRIM W05P.10191.D

dodáme do štvrtka 24.1.
30.50

Klasické dětské hodinky PRIM v různých barvách s přehledným ciferníkem a indexy s arabskými číslicem viac»

PRIM W05P.10191.E
PRIM W05P.10191.E

PRIM W05P.10191.E

dodáme do štvrtka 24.1.
30.50

Klasické dětské hodinky PRIM v různých barvách s přehledným ciferníkem a indexy s arabskými číslicem viac»

PRIM W05P.10193.B
PRIM W05P.10193.B

PRIM W05P.10193.B

dodáme do štvrtka 24.1.
30.50

Rozměry: průměr 31 x 7 mm, 28 g prim-706 4 PRIM W05P.10193.B HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/PRIM viac»

PRIM W05P.10196.F
PRIM W05P.10196.F

PRIM W05P.10196.F

dodáme do štvrtka 24.1.
22.50

Atypické módní růžové dětské hodinky s quartzovým strojkem v ocelovém barevném pouzdru na praktickém barevném koženém řemínkuRozměry: průmě viac»

PRIM W05P.10294.E
PRIM W05P.10294.E

PRIM W05P.10294.E

dodáme do štvrtka 24.1.
30.50

Oblíbené módní dětské hodinky s quartzovým strojkem barevný kroužek na pouzdře, kožený praktický řemínek, přehledný ciferník s  minutovými indexy s arabskými čí viac»

PRIM -ky Speciál - C

PRIM -ky Speciál - C

dodáme do pondelka 28.1.
30.50

prim-701 4 PRIM -ky Speciál - C HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/PRIM viac»

Darček k PRIM Athena - B
PRIM Athena - B

PRIM Athena - B

dodáme do pondelka 28.1.
227.00

Velmi elegantní módní hodinky PRIM Athena, které uchvátí svým jemným zpracováním a čistým proveden&# viac»

Darček k PRIM Athena - C
PRIM Athena - C

PRIM Athena - C

dodáme do pondelka 28.1.
227.00

Velmi elegantní módní hodinky PRIM Athena, které uchvátí svým jemným zpracováním a čistým proveden&# viac»

Darček k PRIM Athena - D
PRIM Athena - D

PRIM Athena - D

dodáme do pondelka 28.1.
230.00

Velmi elegantní módní hodinky PRIM Athena, které uchvátí svým jemným zpracováním a čistým proveden&# viac»

Darček k PRIM Athena- A
PRIM Athena- A

PRIM Athena- A

dodáme do pondelka 28.1.
184.00

Velmi elegantní módní hodinky PRIM Athena, které uchvátí svým jemným zpracováním a čistým proveden&# viac»

Darček k PRIM Automatic Ceramic
PRIM Automatic Ceramic

PRIM Automatic Ceramic

dodáme do pondelka 28.1.
614.50

Mechanické hodinky vyrobené z leštěné ušlechtilé nerezové oceli 316 L v kombinaci s velmi odolnou keramikou. Uvnitř viac»

Darček k PRIM Automatic True - A
PRIM Automatic True - A

PRIM Automatic True - A

dodáme do pondelka 28.1.
369.00

Klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním. Kód pro nákup hodinek W01P.13031.A prim-1136 2 PRIM Automatic True - viac»

Darček k PRIM Automatic True - B
PRIM Automatic True - B

PRIM Automatic True - B

dodáme do pondelka 28.1.
369.00

Klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním. Kód pro nákup hodinek W01P.13031.BRozměry: průměr 42 x 9 mmKolekce: PánskéTyp stroj viac»

Darček k PRIM Automatic True - C
PRIM Automatic True - C

PRIM Automatic True - C

dodáme do pondelka 28.1.
369.00

Klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním. Kód pro nákup hodinek W01P.13031.CRozměry: průměr 42 x 9 mmKolekce: PánskéTyp stroj viac»

Darček k PRIM Automatic True - E
PRIM Automatic True - E

PRIM Automatic True - E

dodáme do pondelka 28.1.
369.00

Klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním. Kód pro nákup hodinek W01P.13031.ERozměry: průměr 42 x 9 mmKolekce: PánskéTyp stroj viac»

Darček k PRIM Automatic True - F
PRIM Automatic True - F

PRIM Automatic True - F

dodáme do pondelka 28.1.
369.00

Klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním. Kód pro nákup hodinek W01P.13031.F prim-1141 2 PRIM Automatic True - viac»

Darček k PRIM Automatic True - G
PRIM Automatic True - G

PRIM Automatic True - G

dodáme do pondelka 28.1.
369.00

Klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním. Kód pro nákup hodinek W01P.13031.G prim-1142 2 PRIM Automatic True - viac»

Darček k PRIM Automatic True - H
PRIM Automatic True - H

PRIM Automatic True - H

dodáme do pondelka 28.1.
369.00

Klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním. Kód pro nákup hodinek W01P.13031.H prim-1143 2 PRIM Automatic True - viac»

Darček k PRIM Automatic True - K
PRIM Automatic True - K

PRIM Automatic True - K

dodáme do pondelka 28.1.
369.00

Klasické mechanické hodinky s automatickým natahováním. Kód pro nákup hodinek W01P.13031.K prim-1146 2 PRIM Automatic True - viac»

Výber: 348 stĺ - zobrazené 0 - 321 2 3 4 5 »