LONGINES Sk-Hodinky.sk

registrácia »
zabudnuté heslo »
K dnešnému dňu 21.1.2019 ponúkame 12592 modelov a 179 značiek.
Tlačiť

LONGINES

Cetifikát výrobkuJsme ověřeným prodejcem značky LONGINES. (certifikát)
LONGINESLONGINES 1832 1832. Jak to všechno zaÄŤalo. Nejzazší počátky firmy lze najĂ­t v roce 1932, kdy Auguste Agassiz ÄŤinĂ­ rozhodnutĂ­, kterĂ© hluboce poznamená budoucĂ­ rozvoj ĂşdolĂ­ Saint-Imier. Zakládá zde hodinářskou firmu. Agassiz zakupuje hodinovĂ© součástky, kterĂ© pak jeho hodin... více
  • Podkategórie
  • Popis kategórie
  • Popis značky

Podkategórie LONGINES

LONGINES
Cetifikát výrobkuJsme autorizovaným prodejcem značky LONGINES. Zaručujeme Vám tak originalitu hodinek, záruční a pozáruční servis. ((zobrazit certifikát)

LONGINES 1832


1832. Jak to všechno začalo.


Nejzazší počátky firmy Longines lze najĂ­t v roce 1932, kdy Auguste Agassiz ÄŤinĂ­ rozhodnutĂ­, kterĂ© hluboce poznamená budoucĂ­ rozvoj ĂşdolĂ­ Saint-Imier. Zakládá zde hodinářskou firmu. Agassiz zakupuje hodinovĂ© součástky, kterĂ© pak jeho hodináři doma sestavujĂ­. PĹ™ed prodejem je pak sám upravuje a seĹ™izuje. To jsou počátky Longines.
V roce 1852 Auguste Agassiz nacházĂ­ zdatnĂ©ho pokraÄŤovatele ve svĂ©m synovci Ernestu Francillonovi. Tento mladĂ˝ muĹľ rychle pĹ™ebĂ­rá řízenĂ­ firmy a vede ji do budoucnosti, o jakĂ© se jeho strĂ˝ci stěží mohlo snĂ­t.

 VĂ˝robce: Ĺ vĂ˝carsko

LONGINES

LONGINES 1832

1832. Jak to všechno začalo.

Nejzazší počátky firmy lze najĂ­t v roce 1932, kdy Auguste Agassiz ÄŤinĂ­ rozhodnutĂ­, kterĂ© hluboce poznamená budoucĂ­ rozvoj ĂşdolĂ­ Saint-Imier. Zakládá zde hodinářskou firmu. Agassiz zakupuje hodinovĂ© součástky, kterĂ© pak jeho hodináři doma sestavujĂ­. PĹ™ed prodejem je pak sám upravuje a seĹ™izuje.

V roce 1852 Auguste Agassiz nacházĂ­ zdatnĂ©ho pokraÄŤovatele ve svĂ©m synovci Ernestu Francillonovi. Tento mladĂ˝ muĹľ rychle pĹ™ebĂ­rá řízenĂ­ firmy a vede ji do budoucnosti, o jakĂ© se jeho strĂ˝ci stěží mohlo snĂ­t.

LONGINES 1867 ZrozenĂ­ jmĂ©na, kterĂ© je zasvÄ›ceno měřenĂ­ ÄŤasu.Ernest Francillon zaloĹľil Longines v roce 1867. Za 125 let, která od tĂ© doby uplynula, byly osudy tĂ©to spoleÄŤnosti formovány vĂ˝zkumnĂ˝mi pracemi a vynalĂ©zavostĂ­ ve všech oborech měřenĂ­ ÄŤasu: v navigaci, sportu, technice, konstrukci. Je to doba tvĹŻrÄŤĂ­ pĹ™edstavivosti a objevĹŻ v oboru hodinářstvĂ­, kterĂ© byly vlastnĂ­ firmÄ› Longines. Tato broĹľura je syntetickĂ˝m pĹ™ehledem tohoto obdobĂ­, holdem vděčnosti prĹŻkopnĂ­kĹŻm, kteří vybudovali povÄ›st a image firmy Longines i všem, kteří dnes nosĂ­ hodinky Longines.

1867 Ernest Francillon pĹ™evádĂ­ veškerĂ© rĹŻznorodĂ© ÄŤinnosti souvisejĂ­cĂ­ s hodinářstvĂ­m pod jednu stĹ™echu a zakládá tak jednu z prvnĂ­ch švĂ˝carskĂ˝ch hodinářskĂ˝ch továren - Longines, nazvanou podle pole, na kterĂ©m byla vybudována. Tento mĂ­stnĂ­ název se pak stal svÄ›tovÄ› známĂ˝. V tĂ©mĹľe roce se Emes Francillon účastnĂ­ SvÄ›tovĂ© vĂ˝stavy v Paříži a dává svĂ© jmĂ©no plášťovĂ˝m kapesnĂ­m hodinkám, jejichĹľ replika bude zhotovena o 125 let pozdÄ›ji.

1874 BÄ›hem 7 let jiĹľ musĂ­ Ernest Francillon chránit svĂ© vĂ˝robky proti napodobovatelĹŻm anglicky psanĂ˝m veĹ™ejnĂ˝m prohlášenĂ­m, doprovázenĂ˝m vyobrazenĂ­m obchodnĂ­ známky, tj. okřídlenĂ˝mi pĹ™esĂ˝pacĂ­mi hodinami, vyrytĂ˝mi na setrvaÄŤnĂ­ku hodinek Longines.

1879 Stanovy svĂ© spoleÄŤnosti však sepisuje Ernest Francillon ve francouzštinÄ›. VyvÄ›sil je u vchodu do továrny 19. října. PodmĂ­nky hospodářskĂ©ho Ĺľivota se mÄ›nĂ­ a továrna na nÄ› neváhá reagovat.

1880 Longines roste na bĹ™ezĂ­ch Ĺ™eky Suze (podle nĂ­Ĺľ je mimochodem nazván vermut z blĂ­zkĂ© vesnice).KapesnĂ­ hodinky nesou jmĂ©no svĂ©ho tvĹŻrce na cifernĂ­ku a na plášti je vyryto, Ĺľe jde o "patent Longines”.

1889 OkřídlenĂ© pĹ™esĂ˝pacĂ­ hodiny byly zaregistrovány jako obchodnĂ­ známka 27. kvÄ›tna 1889 ve 4 hodiny odpoledne. V oficiálnĂ­m rejstříku FederálnĂ­ho úřadu pro duševnĂ­ vlastnictvĂ­ je logo Longines uvedeno pod ÄŤĂ­slem 2684. PĹ™estoĹľe se design vyvĂ­jel, zĹŻstalo toto logo základnĂ­m symbolem obchodnĂ­ známky.

1896 Pod patronacĂ­ Pierre de Coubertina byly v AthĂ©nách vzkříšeny OlympijskĂ© hry. ZávodnĂ­ci se pĹ™ipravujĂ­ na sprint na 100 metrĹŻ. Mezi přístroji pro měřenĂ­ ÄŤasĹŻ jsou i stopky Longines s celkovou registracĂ­ ÄŤasu do 30 minut a s pĹ™esnostĂ­ 1/5 vteĹ™iny.

1900 SpoleÄŤnost se pĹ™ejmenovala na Fabrique des Longines, Francillon et Co. a zaÄŤĂ­ná zĂ­skávat mezinárodnĂ­ ceny. Je mezi nimi Velká cena SvÄ›tovĂ© vĂ˝stavy v Paříži, zĂ­skaná za vynikajĂ­cĂ­ kapesnĂ­ hodinky.

1904 â€śJsem nadšen kvalitou a pĹ™esnostĂ­ vašeho chronometru Longines Express Monarchs ...” píše kapitán J.E. Bemier, velitel expedice SpojenĂ˝ch státĹŻ k severnĂ­mu pĂłlu. Za 429 dnĂ­ se jeden z jeho chronometrĹŻ odchĂ˝lil o 13 vteĹ™in a druhĂ˝ pouze o 4.

1905 DÄ›lnĂ­ci se vracejĂ­ z továrny, kde pracovali na zrodu náramkovĂ˝ch hodinek, do svĂ© vesnice. UĹľiteÄŤnost tÄ›chto hodinek se projevila za tragickĂ˝ch okolnostĂ­ 1 v zákopech prvnĂ­ svÄ›tovĂ© války.

1908 Longines je drĹľitelem Ĺ™ady cen za sĂ©riovĂ© hodinky vÄŤetnÄ› osvÄ›dÄŤenĂ­ renomovanĂ˝ch hvÄ›zdářskĂ˝ch observatoří. Ve vĂ˝robnĂ­m podniku se hodinky dennÄ› kontroltyĂ­ v ÄŤasomÄ›mĂ© laboratoĹ™i.

1910 Obrázek továrny, hodinky, krásná dĂ­vka - ale pohlednice takĂ© propaguje medaile pÄ›ti VelkĂ˝ch cen. udÄ›lenĂ˝ch firmÄ› Longines. Tyto medaile jsou takĂ© vyryty na vnitĹ™nĂ­m plášti tzv. opakovaÄŤich kapesnĂ­ch hodinek.

1912 SystĂ©my měřenĂ­ ÄŤasu hodinek Longines se vyvĂ­jejĂ­ rychle. K prvnĂ­mu automatickĂ©mu měřenĂ­ ÄŤasu v dÄ›jinách sportu došlo na FederálnĂ­m atletickĂ©m festivalu v Basileji, kde atleti pĹ™i bÄ›hu na 100 metrĹŻ, na startu i v cĂ­li pĹ™etrĹľenĂ­m pásky spustili i zastavili stopky, umĂ­stÄ›nĂ© v kontrolnĂ­ skřínce, umĂ­stÄ›nĂ© u poroty rozhodÄŤĂ­ch. ÄŚas byl změřen u 3500 ĂşÄŤastnĂ­kĹŻ, jejichĹľ poĹ™adĂ­ tak bylo pĹ™esnÄ› zjištÄ›no.

1914 Továrna Longines se rozšířila na celĂ˝ komplex budov. Zde se zrodily prvnĂ­ luxusnĂ­ náramkovĂ© hodinky. ZlatĂ© pouzdro je zdobeno vyrytĂ˝m vÄ›ncem se 4 diamanty a náramek je tvoĹ™en zlatĂ˝mi a onyxovĂ˝mi ÄŚlánky.

1920 Hodináři v montážnĂ­ch halách vyrábÄ›jĂ­ rozsáhlĂ˝ sortiment hodinek, vÄŤetnÄ› speciálnĂ­ch náramkovĂ˝ch hodinek pro tradiÄŤnĂ­ švĂ˝carskĂ© stĹ™eleckĂ© soutěže. RytĂ© stříbrnĂ© hodinky jsou upomĂ­nkou na stĹ™eleckou slavnost v kantonu Lucem.

1924 Ĺ vĂ˝carskĂ© i zahraniÄŤnĂ­ hvÄ›zdárny vydávajĂ­ osvÄ›dÄŤenĂ­ pĹ™esnosti pro vysoce pĹ™esnĂ© chronometry Longines. Vysoce pĹ™esnĂ˝ typ kapesnĂ­ch hodinek Calibre 2499 je instalován v závÄ›su jako námoĹ™nĂ­ chronometr.

1925 BÄ›hem 3 let se vĂ˝roba zdvojnásobila a Longines se angaĹľige i v rámci obce a vytváří kolem svĂ˝ch budov přírodnĂ­ park. Reaguje takĂ© na epochu jazzu, kterou oslavil speciálnĂ­mi cestovnĂ­mi hodinkami, uloĹľenĂ˝mi v pouzdĹ™e.

1926 Ĺ vĂ˝carskĂ˝ prĹŻkopnĂ­k letectvĂ­, Waher Mittelholzer, s náramkovĂ˝mi hodinkami Longines na ruce. pĹ™istává v EgyptÄ›. Odtud se vydává dál na pohoří stĹ™ednĂ­ Afriky. VelkĂ˝ norskĂ˝ badatel, Koald Amundsen. pĹ™eletÄ›l vzducholodĂ­ Norge 2000 km nad polárnĂ­m ledovĂ˝m příkrovem.(Obr. I Roald Amundsen na jiĹľnĂ­m polu*1927 Lindbergh startuje z New Yorku a pĹ™istává v Paříži 21. kvÄ›tna ve 22 hodin 22 minut. Krátce potom sám navrhuje a skicuje hodinky pro leteckou navigaci. Longines zadává do vĂ˝roby hodinky typu Hour Angle, kterĂ© se stanou známĂ˝mi a jsou používány na celĂ©m svÄ›tÄ›.

1929 Admirál Byrd, na leteckĂ© základnÄ› v AntarktidÄ›, provádĂ­ navigaci podle Weemsovy metody. Fregatni kapitán Weems zdokonalil pĹ™esnost vĂ˝poÄŤtu polohy pomocĂ­ hodinek Longines, typu Weems Navigation, kterĂ© mohou bĂ˝t seřízeny pĹ™esnÄ› na vteĹ™inu.

1930 Cesta kolem svÄ›ta za 12 a pĹŻl dne. DvojitĂ˝ chronometr Longines na palubÄ› vzducholodi Graf Zeppelin ukazoval greenwichskĂ˝ a mĂ­stnĂ­ ÄŤas k plnĂ© spokojenosti navigaÄŤnĂ­ho dĹŻstojnĂ­ka Hanse von Schillera.

1933 Velká cena BrazĂ­lie pĹ™ivedla spoleÄŤnost Longines k nejnároÄŤnÄ›jšímu Ăşkolu měřenĂ­ ÄŚasu ve sportu. NovĂ˝ design názvu firmy na transparentu vcházĂ­ do dÄ›jin grafickĂ©ho zpodobnÄ›nĂ­ firmy.

1938 Dva rĹŻznĂ© pĂłly ÄŤinnosti: technika zaměřovánĂ­ v astronomii a umÄ›nĂ­ reklamy. SiderickĂ˝ chronometr, kterĂ˝ dÄ›lĂ­ den na 360° mĂ­sto 24 hodin, pomáhá rychle vypoÄŤĂ­tat hodinovĂ˝ Ăşhel hvÄ›zd. Na plakátu Longines zvedá nebeská bytost hodinky k obloze.

1940 Poprv Ă© se Longines ucházĂ­ o funkci oficiálnĂ­ho měřiÄŤe ÄŤasu na OlvmpyskĂ˝ch hrách. Jeho chronografy a stopky jsou pĹ™ipraveny, ale OlympijskĂ© hry 1940 v Helsinkách se pro váleÄŤnĂ© události nekonaly.

1942 Longines slavĂ­ 75 let svĂ©ho trvánĂ­, zatĂ­mco ve svÄ›tÄ› zuří válka. PĹ™es potĂ­Ĺľe s exportem spoleÄŤnost pokraÄŤuje ve vĂ˝zkumu měřenĂ­ ÄŤasu ve sportu. Aplikuje pĹ™itom nedávno uÄŤinÄ›nĂ˝ vynález fotobuĹ?ky.Generál Guisan, velitel švĂ˝carskĂ© armády, na inspekci pĹ™i armádnĂ­ch lyĹľaĹ™skĂ˝ch závodech. ÄŚas byl měřen chronometry Longines.

1945 VelikĂ˝ rok pro Longines - spoleÄŤnost zlomila rekord pĹ™esnosti náramkovĂ˝ch hodinek v soutěži, pořádanĂ© hvÄ›zdářskĂ˝mi observatoĹ™emi. KonstruktĂ©Ĺ™i firmy pĹ™ekonali technickĂ© potĂ­Ĺľe a podaĹ™ilo se jim patentovat prvnĂ­ automatickĂ© natahovánĂ­ u modelu Calibre 22A (A, jako automatickĂ˝).

1952 Longines vstupuje poprvĂ© do historie OlympijskĂ˝ch her jako oficiálnĂ­ dodavatel chronometrĹŻ.

1953 Vysoce pĹ™esnĂ© ÄŤasomÄ›mĂ© zařízenĂ­ Longines doprovázĂ­ Ĺ vĂ˝carskĂ©ho profesora Auguste Piccarda pĹ™i rekordnĂ­m zdolánĂ­ moĹ™skĂ© hlubiny 3150 metrĹŻ v batysfĂ©Ĺ™e Trieste. Jeho hlubinnĂ© ponornĂ© plavidlo pozdÄ›ji dosáhlo 10917 m i posádkou na palubÄ›.

1954 DvÄ› stránky tvorby Longines - krása a pĹ™esnost. ElegantnĂ­ spoleÄŤenskĂ© hodinky pro dámy jsou zasazeny do 18-karátovĂ©ho bĂ­lĂ©ho zlata. Hodiny 8 kĹ™emennĂ˝m krystalem zĂ­skávajĂ­ vynikajĂ­cĂ­ ohodnocenĂ­ pĹ™esnosti na astronomickĂ© observatoĹ™i Neuchâtel: “Po 24 hodinách byla chyba měřenĂ­ ÄŤasu nulová”.

1960 ZimnĂ­ olympijskĂ© hry ve Squaw Valley v USA jsou sledovány tĹ™iceti miliony televiznĂ­ch divákĹŻ, ÄŤasy jsou měřeny chronometry Longines. PrestiĹľ firmy Longines vĂ˝znamnÄ› pozvedlo uvedenĂ­ nejtenÄŤĂ­ch elektrickĂ˝ch hodinek.

1964 Dva rekordy - nejmenší námoĹ™nĂ­ chronometr s kĹ™emennĂ˝m krystalem, regulovanĂ˝m kmity elektrickĂ©ho oscilaÄŤnĂ­ho obvodu, zĂ­skává prvnĂ­ cenu hvÄ›zdářskĂ© observatoĹ™e ve svĂ© kategorii; a vysoce technicky nároÄŤnĂ˝ model ChronocinĂ©gines měří ÄŤas a souÄŤasnÄ› filmuje rekordnĂ­ jĂ­zdu automobilu Bluebird Donalda Campbella, kterĂ˝ dosáhl rychlosti 648,565 km/h na dnÄ› vyschlĂ©ho jezera Eyre v Austrálii.ZimnĂ­ olympijskĂ© hry se konaly v Innsbrucku. Chronometry Longines měřily napĹ™. severskĂ© discipliny v lyĹľovánĂ­. Longines vyvĂ­je chronografy jiĹľ od prvnĂ­ch OlympijskĂ˝ch her, chronograf zde vyobrazenĂ˝ je patentován. Je vybaven noniovou stupnicĂ­ a letmou vteĹ™inovou ruÄŤkou, registrujĂ­cĂ­ desetiny vteĹ™iny.

1966 PĹ™esnĂ© měřenĂ­ ÄŤasu urÄŤuje vĂ­tÄ›ze, ale mĹŻĹľe takĂ© zjistit vzácnĂ˝ případ mrtvĂ©ho závodu. Tito dva atleti budou muset bÄ›h opakovat. Tento kapesnĂ­ chronometr s kĹ™emennĂ˝m krystalem, je technickou novinkou, která zĂ­skala rekord v pĹ™esnosti.

1967 Longines oslavuje stoletĂ© vĂ˝roÄŤĂ­ zaloĹľenĂ­. Za tuto dobu vyrobil a prodal 15 miliĂłnĹŻ hodin a hodinek.PĹ™i příleĹľitosti tohoto vĂ˝roÄŤĂ­ uvedl Longines na trh vysoce pĹ™esnĂ© náramkovĂ© hodinky s automatickĂ˝m natahovánĂ­m. Mechanismus Ultra-Chron je vybaven setrvaÄŤkou s 36 tisĂ­ci kmity za hodinu, tj. 10 kmity za vteĹ™inu.

1968 Longines měří ÄŤasy na ZimnĂ­ olympiádÄ› v GrenoblĹŻ. V tĂ©mĹľe roce zavádĂ­ měřiÄŤ ÄŤasu registrujĂ­cĂ­ desetiny vteĹ™in. Tyto stopky mohou bĂ˝t nošeny v pouzdĹ™e zavěšenĂ© na krku.

1969 Longines uvádĂ­ na trh náramkovĂ© hodinky se systĂ©mem Ultra-Quartz, tj. kyberneticky řízenĂ˝m kĹ™emennĂ˝m krystalem. Je to poprvĂ©, kdy byl v hodinářstvĂ­ uplatnÄ›n* a jeho pĹ™esnost má toleranci jednĂ© minuty za rok. Dalším svÄ›tovĂ˝m prvenstvĂ­m jsou stopky s kĹ™emennĂ˝m krystalem Telesprint s digitálnĂ­ indikacĂ­ setin vteĹ™iny. V tomto roce je Longinesu takĂ© udĂ©lena cena, odpovĂ­dajĂ­cĂ­ vĂ˝znamem filmovĂ©mu Oskaru - Diamonds International Award.

1972 Na mnichovskĂ© OlympiádÄ› systĂ©m TĂ©lĂ©-Longines urÄŤuje vĂ­tÄ›ze plaveckĂ© štafety mužů 4 x 400 m s pĹ™esnostĂ­ 2/1000 vteĹ™iny, ÄŚili na 2,3 mm! SystĂ©m Video-Longines zde registruje závody s frekvencĂ­ 100 záznamĹŻ za vteĹ™inu. V roce 1972 Longines takĂ© zĂ­skává cenu SpojenĂ˝ch státĹŻ I.R 100 (“Nobelovu cenu” za technickĂ© aplikace) za svĂ© prvnĂ­ kĹ™emennĂ© náramkovĂ© hodinky s displejem s kapalnĂ˝mi krystaly (LCD).

1973 MiliĂłntĂ˝ divák obdivuje dramatickĂ˝ obraz vesmĂ­ru v planetáriu Longines v Lucernu.Na vĂ˝stavÄ› hodinek a klenotĹŻ v Basileji má premiĂ©ru kolekce stříbrnĂ˝ch hodinek Longines, navrĹľená Serge Manzonem.

1976 Na lyĹľaĹ™skĂ˝ch i jinĂ˝ch závodech jsou zobrazovány ÄŤasy všech závodnĂ­kĹŻ digitálnÄ›. Pro zápÄ›stĂ­ zákaznĂ­kĹŻ pĹ™icházĂ­ Longines s modely s kĹ™emennĂ˝m krystalem ve velkĂ©m sortimentu digitálnĂ­ch nebo analogovĂ˝ch cifernĂ­kĹŻ. NáramkovĂ˝ chronograf Ultronic s rezonátorem byl speciálnÄ› vytvoĹ™en pro OlympijskĂ© hry v Montrealu.

1977 Nová sĂ©rie hodinek s automatickĂ˝m natahovánĂ­m je vybavena tandemovÄ› uspořádanou dvojitou objĂ­mkou hlavnĂ­ho pĂ©ra. Model Calibre L. 990 jsou nejtenÄŤĂ­ hodinky s pĹ™ebĂ­hajĂ­cĂ­ vteĹ™inovou ruÄŤkou a indikacĂ­ data, kterĂ© byly kdy vyrobeny.

1978 Model Calibre 950 je vybaven pĹ™ehihavou vitrĂ­novou ruÄŤkou h indikaci data a nezávislou hodinovou ruÄŤkou» která umoĹľĹ?uje rychlou zmÄ›nu ÄŤasovĂ©ho pásma. Ve wtejnOm roce Longines zĂ­skává ÄŚtvrtou Zlatou rĹŻĹľi v Baden*HadĂ­mu a ZlatĂ˝ pohár za “vynik^jfd francouzskĂ˝ vkus".

1979 Longinesovy modely wFeuille d’Or" (ZlatĂ˝ lĂ­stek) pĹ™ekonaly bariĂ©ru 2 mm a se svou tloušťkou 1,98 mm se staly nejtenÄŤĂ­mi hodinkami na svÄ›tÄ›. TajemstvĂ­: buzenĂ­ kĹ™emennĂ©ho krystaluje plnÄ› integrováno do pláštÄ›,1980 â€™ i 11SB Longines opÄ›t měří ÄŤasy na závodech zimnĂ­ch i letnĂ­ch OlympijskĂ˝ch her, zatĂ­mco kĹ™emennĂ© krystaly razĂ­ cesty novĂ˝m konstrukcĂ­m. SystĂ©m TĂ©lĂ©-Longities 80 tiskne ÄŤasy, kterĂ© byly změřeny s pĹ™esnostĂ­ 1/1000 vteĹ™iny, a ještÄ› menší pĹ™enosná verze 1004 registruje ÄŤasy s pĹ™esnostĂ­ 1/100 vteĹ™iny. Longines uvede dále model Calibre 960 - prvnĂ­ náramkovĂ© hodinky s kĹ™emennĂ˝m krystalem, navrĹľenĂ© a vytvoĹ™enĂ© firmou Longines pro Ĺľeny.

1981 Objevuje se nová slitina, která pĹ™ekonává vlastnostmi ocel a zlato: XL*18, je slitinou kobaltu, chrĂłmu a wolframu, se stopami uhlĂ­ku, která dává jmĂ©no i novĂ© generaci hodinek. Na poli sportu se stává Longines, kterĂ˝ rok spolupracoval se Scuderia Ferrari, poprvĂ© oficiálnĂ­m ÄŤasoměřiÄŤem na svÄ›tovĂ©m mistrovstvĂ­ Formule 1.

1982 Tento rok je 150. vĂ˝roÄŤĂ­m roku, kdy Auguste Agassiz zaloĹľil hodinářstvĂ­, na jehoĹľ základÄ› vznikla hodinářská spoleÄŤnost Longines. Tomuto zakladateli je vÄ›nována kolekce hodinek, která nese jeho jmĂ©no. Jsou velmi tenkĂ© (mĂ©nÄ› neĹľ 3 mm), vodovzdornĂ©, s pláštÄ›m z 18 karátovĂ©ho zlata a jsou vĂ˝sledkem ĂşzkĂ© spolupráce elektronikĹŻ a návrhářů pláštÄ›.

1984 Longines měří ÄŤasy na OlympijskĂ˝ch hrách v Sarajevu a Los Angeles se systĂ©mem Swiss Timing. HyperpĹ™esnostĂ­ se vyznaÄŤujĂ­ pánskĂ© a dámskĂ© náramkovĂ© hodinky kolekce Conquest VHP (velmi vysoká pĹ™esnost). Jsou 5 aĹľ lOx pĹ™esnÄ›jší neĹľ běžnĂ© hodinky s kĹ™emennĂ˝m krystalem, vyznaÄŤili se tolerancĂ­ pĹ™esnosti 1 minuty za 5 let.

1987 Je to právÄ› 60 let, co Charles A. Lindbergh pĹ™istál se svĂ˝m letadlem Spirit of St. Louis na letišti Le Bourget jako prvnĂ­ letec, kterĂ˝ pĹ™ekonal Atlantik sám. Na poÄŤest tohoto vĂ˝roÄŤĂ­ Longines uvádĂ­ repliku modelu Hour Angle, kterĂ˝ navrhl Lindbergh. V Paříži nazvali tyto repliky “hodinkami roku”. Na špiÄŤce designĂ©rskĂ© elity se rodĂ­ Rodolphova kolekce. Tento návrhář umĂ­ vzácnĂ˝m zpĹŻsobem spojovat vynikajĂ­cĂ­ mĂłdnĂ­ styl s hodinářskĂ˝m umÄ›nĂ­m.

1988 V tomto roce jsou to ZimnĂ­ olympijskĂ© hry v Calgary, kde se uplatĹ?uje prĹŻkopnická technologie Longines pĹ™i měřenĂ­ ÄŤasĹŻ. Název Longines se objevuje na miliĂłnech televiznĂ­ch obrazovek na celĂ©m svÄ›tÄ› a tisk uvádĂ­ druhou kolekci Conquest, následovanou vynikajĂ­cĂ­m chronografem s kĹ™emennĂ˝m krystalem a pamÄ›tĂ­.

free 
přechozí kategórie: Hodinky

Tovar v kategórii HODINÁŘSTVÍ - Hodinky - LONGINES

Darček k LONGINES L3.640.4.96.6 HydroConquest Quartz
LONGINES L3.640.4.96.6 HydroConquest Quartz

LONGINES L3.640.4.96.6 HydroConquest Quartz

20 dni
bežná cena: 873.00 €
ušetríte: 104.50 €
-12%
768.50

HODINKY LONGINES L3.640.4.96.6 HydroConquest Quartz Strojek: Kalibr L263 Průměr pouzdra: 39 mm, tloušťka: 10,2 mm Šířka p viac»

Darček k LONGINES L3.641.4.56.6 HydroConquest Automatic
LONGINES L3.641.4.56.6 HydroConquest Automatic

LONGINES L3.641.4.56.6 HydroConquest Automatic

20 dni
bežná cena: 1 115.50 €
ušetríte: 134.00 €
-12%
981.50

HODINKY LONGINES L3.641.4.56.6 HydroConquest Automatic Strojek: Kalibr L633 Rezerva chodu: 38 hodin Průměr pouzdra: 39 mm, tloušťka: 11,85 mm Hmotnost: 175g L3 viac»

Darček k LONGINES L3.641.4.96.6 HydroConquest Automatic
LONGINES L3.641.4.96.6 HydroConquest Automatic

LONGINES L3.641.4.96.6 HydroConquest Automatic

20 dni
bežná cena: 1 115.50 €
ušetríte: 134.00 €
-12%
981.50

HODINKY LONGINES L3.641.4.96.6 HydroConquest Automatic Strojek: Kalibr L633 Rezerva chodu: 38 hodin Průměr pouzdra: 39 mm, tloušťka: 11,85 m viac»

Darček k LONGINES L3.642.4.56.6 HydroConquest Automatic
LONGINES L3.642.4.56.6 HydroConquest Automatic

LONGINES L3.642.4.56.6 HydroConquest Automatic

20 dni
bežná cena: 1 115.50 €
ušetríte: 134.00 €
-12%
981.50

HODINKY LONGINES L3.642.4.56.6 HydroConquest Automatic Strojek: Kalibr L633 Rezerva chodu: 38 hodin Průměr pouzdra: 41 mm, tloušťka: 12 viac»

Darček k LONGINES L3.678.4.56.6 Conquest
LONGINES L3.678.4.56.6 Conquest

LONGINES L3.678.4.56.6 Conquest

20 dni
bežná cena: 1 877.00 €
ušetríte: 225.50 €
-12%
1 651.50

HODINKY LONGINES L3.678.4.56.6 Conquest Automatic Strojek: Kalibr L667 (založen na ETA 7750 Valjoux), 25 kamenů Rezerva chodu: 46 hodin Průmě viac»

Darček k LONGINES L5.155.0.71.6 DolceVita Diamonds
LONGINES L5.155.0.71.6 DolceVita Diamonds

LONGINES L5.155.0.71.6 DolceVita Diamonds

20 dni
bežná cena: 2 723.00 €
ušetríte: 326.50 €
-12%
2 396.50

HODINKY LONGINES L5.155.0.71.6 DolceVita Diamonds Pouzdro osazeno 32 kvalitními diamanty Top Wesselton (čistota VVS, celkem 0.269 karátů) Strojek: Kalibr L178 viac»

Darček k LONGINES L5.155.4.16.6 DolceVita dámské hodinky
LONGINES L5.155.4.16.6 DolceVita dámské hodinky

LONGINES L5.155.4.16.6 DolceVita dámské hodinky

20 dni
bežná cena: 1 065.50 €
ušetríte: 128.00 €
-12%
937.50

HODINKY LONGINES L5.155.4.16.6 DolceVita Strojek: Kalibr L178 Průměr pouzdra: 19,8 x 24,5 mm, tloušťka: 6,7 mm Šířka pásku: 14 mm L51554166-Longines-hodinky 1 viac»

Darček k LONGINES L5.158.4.16.6 DolceVita Mini
LONGINES L5.158.4.16.6 DolceVita Mini

LONGINES L5.158.4.16.6 DolceVita Mini

20 dni
bežná cena: 1 065.50 €
ušetríte: 128.00 €
-12%
937.50

HODINKY LONGINES L5.158.4.16.6 DolceVita Mini Strojek: Kalibr L963 Průměr pouzdra: 16 x 20,4 mm, tloušťka: 6 mm Šířka tahu: 1 viac»

Darček k LONGINES L5.502.0.71.6 DolceVita Diamonds
LONGINES L5.502.0.71.6 DolceVita Diamonds

LONGINES L5.502.0.71.6 DolceVita Diamonds

20 dni
bežná cena: 2 965.50 €
ušetríte: 356.00 €
-12%
2 609.50

HODINKY LONGINES L5.502.0.71.6 DolceVita Diamonds Pouzdro osazeno 32 kvalitními diamanty Top Wesselton (čistota VVS, celkem 0.384 karátů) Strojek: Kalibr L176 viac»

Darček k LONGINES L5.502.0.97.6 DolceVita Diamonds
LONGINES L5.502.0.97.6 DolceVita Diamonds

LONGINES L5.502.0.97.6 DolceVita Diamonds

20 dni
bežná cena: 3 334.50 €
ušetríte: 400.00 €
-12%
2 934.50

HODINKY LONGINES L5.502.0.97.6 DolceVita Diamonds Pouzdro osazeno 32 kvalitními diamanty Top Wesselton (čistota VVS, celkem 0.384 karátů) Strojek: Kalibr L176 viac»

Darček k LONGINES L5.502.4.16.6 DolceVita
LONGINES L5.502.4.16.6 DolceVita

LONGINES L5.502.4.16.6 DolceVita

20 dni
bežná cena: 1 065.50 €
ušetríte: 128.00 €
-12%
937.50

HODINKY LONGINES L5.502.4.16.6 DolceVita Strojek: Kalibr L176 Průměr pouzdra: 22,4 x 26,85 mm Šířka pásku: 17 mm L55024166-Longines-hodinky 1 LONGINES L5.502. viac»

Darček k LONGINES L5.502.4.73.6 DolceVita
LONGINES L5.502.4.73.6 DolceVita

LONGINES L5.502.4.73.6 DolceVita

20 dni
bežná cena: 1 065.50 €
ušetríte: 128.00 €
-12%
937.50

HODINKY LONGINES L5.502.4.73.6 DolceVita Strojek: Kalibr L176 Průměr pouzdra: 22,4 x 26,85 mm Šířka pásku: 17 mm L55024736-Longines-hodinky 1 LONGINES L5.502. viac»

Darček k LONGINES L5.502.5.71.7 DolceVita
LONGINES L5.502.5.71.7 DolceVita

LONGINES L5.502.5.71.7 DolceVita

20 dni
bežná cena: 3 304.00 €
ušetríte: 396.50 €
-12%
2 907.50

HODINKY LONGINES L5.502.5.71.7 DolceVita Ryzost zlata: 18 karátů Strojek: Kalibr L176 Průměr pouzdra: 26,3 x 32,1 mm, tloušťka: 9 mm L55025717-Longines-hodinky viac»