CITIZEN Sk-Hodinky.sk

registrácia »
zabudnuté heslo »
K dnešnému dňu 5.12.2020 ponúkame 12592 modelov a 179 značiek.
Tlačiť

CITIZEN

Cetifikát výrobkuJsme ověřeným prodejcem značky CITIZEN. (certifikát)
CITIZENHodinky Citizen > VĂ˝robce: Japonsko Hodinky Citizen jsou proslavenĂ© jako velice spolehlivĂ© hodinky pro kaĹľdou příleĹľitost. NenĂ­ divu - spoleÄŤnost Citizen je nejvÄ›tším vĂ˝robcem hodinek na svÄ›tÄ›, která ale neusnula na vavřínech, nĂ˝brĹľ neustále svĂ© vĂ˝robky zdokonaluje. Jako pr... více
  • Podkategórie
  • Najpredávanejšie
  • Popis značky

Podkategórie CITIZEN

Najpredávanejšie CITIZEN

Darček k CITIZEN EP5990-50E Elegance Eco-Drive

CITIZEN EP5990-50E Elegance Eco-Drive

CITIZEN EP5990-50E Elegance Eco-Drive
dodáme do štvrtka 10.12.

EP5990-50E-Citizen-hodinky CITIZEN EP5990-50E Elegance Eco-Drive HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/CITIZEN viac»

300.50
Darček k CITIZEN BY0011-50E CHRONO RC

CITIZEN BY0011-50E CHRONO RC

CITIZEN BY0011-50E CHRONO RC
dodáme do štvrtka 10.12.

BY0011-50E-Citizen-hodinky CITIZEN BY0011-50E CHRONO RC HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/CITIZEN viac»

1 145.00
Darček k CITIZEN BU2040-56L Sport Eco-drive

CITIZEN BU2040-56L Sport Eco-drive

CITIZEN BU2040-56L Sport Eco-drive
dodáme do štvrtka 10.12.

BU2040-56L-Citizen-hodinky CITIZEN BU2040-56L Sport Eco-drive HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/CITIZEN viac»

262.00
Darček k CITIZEN AT8019-02W Eco-Drive Radio Controlled

CITIZEN AT8019-02W Eco-Drive Radio Controlled

CITIZEN AT8019-02W Eco-Drive Radio Controlled
dodáme do štvrtka 10.12.

AT8019-02W-Citizen-hodinky CITIZEN AT8019-02W Eco-Drive Radio Controlled HODINÁŘSTVÍ/Hodinky/CITIZEN viac»

473.00
CITIZEN

Hodinky Citizen > Výrobce: Japonsko

Hodinky Citizen jsou proslavenĂ© jako velice spolehlivĂ© hodinky pro kaĹľdou příleĹľitost. NenĂ­ divu - spoleÄŤnost Citizen je nejvÄ›tším vĂ˝robcem hodinek na svÄ›tÄ›, která ale neusnula na vavřínech, nĂ˝brĹľ neustále svĂ© vĂ˝robky zdokonaluje. Jako prvnĂ­ mezi vĂ˝robci hodinek pĹ™išla na trh s futuristickou technologiĂ­ Eco Drive, která umoĹľĹ?uje vyrábÄ›t hodinky, co nepotĹ™ebujĂ­ baterie, neboĹĄ se nabĂ­jejĂ­ samy. SystĂ©m Eco Drive spoÄŤĂ­vá v principu pohlcovánĂ­ svÄ›tla pomocĂ­ amorfnĂ­ch silikonovĂ˝ch vláken umĂ­stÄ›nĂ˝ch ve sklĂ­ÄŤku k zĂ­skávánĂ­ elektrickĂ© energie pro provoz hodinovĂ©ho strojku. Ne nadarmo se systĂ©m Eco-Drive pĹ™ezdĂ­vá vesmĂ­rnĂ© vlákno. VyužívánĂ­ tĂ©to technologie budoucnosti, produkce hodinek ve stamilionech kusĹŻ roÄŤnÄ›, dlouhá tradice vĂ˝roby hodinek i spokojenĂ­ uĹľivatelĂ© - to vše je pádnĂ˝ argument pro vĂ˝bÄ›r hodinek právÄ› od znaÄŤky Citizen.

Na Hodinky Citizen poskytujeme záruku 5 LET.

Eco-Drive využívá nevyÄŤerpatelnĂ˝ přírodnĂ­ zdroj – svÄ›tlo. DĂ­ky tomu nenĂ­ potĹ™eba v hodinkách mÄ›nit baterie, kterĂ© pĹ™i likvidaci škodĂ­ ĹľivotnĂ­mu prostĹ™edĂ­.

Jak pracuje Eco-Drive?

SluneÄŤnĂ­ svÄ›tlo i umÄ›lĂ© osvÄ›tlenĂ­ procházĂ­ sklem a ÄŤĂ­selnĂ­kem hodinek. SolárnĂ­ ÄŤlánek pod nimi pĹ™emÄ›nĂ­ svÄ›telnĂ© zářenĂ­ na elektrickou energii, uchovává jĂ­ v akumulátoru, kterĂ˝ hodinky pohánĂ­ a pĹ™i běžnĂ©m používánĂ­ je neustále dobĂ­jen po celou dobu Ĺľivotnosti.

PouĹľitĂ­ titan-lithiovĂ©ho akumulátoru umoĹľĹ?uje nashromáždit energii k pohonu na 6 â€“ 60 mÄ›sĂ­cĹŻ bez dalšího dobĂ­jenĂ­.

ecoMnoĹľstvĂ­ svÄ›tla, kterĂ©mu jsou vystaveny pĹ™i běžnĂ©m nošenĂ­, jim ĂşplnÄ› postaÄŤĂ­. PĹŻvodnĂ­ solárnĂ­ hodinky nemohly dlouho fungovat delší dobu bez dobĂ­jenĂ­. Tento problĂ©m byl však vyĹ™ešen pouĹľitĂ­m titan-lithiovĂ©ho akumulátoru. Kvalitu a spolehlivost tohoto systĂ©mu dokládá i fakt, Ĺľe je běžnÄ› používán i pro pohon profesionálnĂ­ch potápěčskĂ˝ch hodinek, kterĂ© jsou konstruovány vĹľdy jako extrĂ©mnÄ› odolnĂ© a spolehlivĂ©.

Citizen Eco-Drive. Jsou k nezastavenĂ­. StejnÄ› jako lidĂ©, kteří je nosĂ­. Hodinky Citizen se na ÄŤeskĂ©m trhu objevily poprvĂ© počátkem osmdesátĂ˝ch let a zĂ­skaly oblibu pro svoji kvalitu, pĹ™esnost a design.

BYLO, NEBYLO...

...na konci prvnĂ­ svÄ›tovĂ© války, v roce 1918, byl zaloĹľen v japonskĂ©m Tokiu institut pro vĂ˝zkum hodinek Shokosha. PrávÄ› zde byly záhy vyrobeny prvnĂ­ kapesnĂ­ hodinky, kterĂ© si v roce 1924 našly cestu k tokijskĂ©mu starostovi Gotō Shimpeimu. A byl to on, kdo dal jmĂ©no nejenom hodinkám, ale i celĂ© spoleÄŤnosti a nazval je tak, aby byly blĂ­zkĂ© srdcĂ­m všech lidĂ­ na svÄ›tÄ› - CITIZEN.

Jak šel ÄŤas, CITIZEN si ve svĂ©m oboru upevĹ?oval ÄŤĂ­m dál vĂ­c pozici inovátora a novĂ© pĹ™evratnĂ© technologie byly z jeho strany doslova povinnostĂ­. PĹ™es prvnĂ­ japonskĂ© hodinky, kterĂ© odolávaly nárazĹŻm a vodÄ›, nejtenÄŤĂ­ LCD hodinky na svÄ›tÄ›, prvnĂ­ hodinky rozeznávajĂ­cĂ­ lidskĂ˝ hlas aĹľ po prvnĂ­ profesionálnĂ­ potápěčskĂ© hodinky Aqualand s elektronickĂ˝m hloubkomÄ›rem se znaÄŤka CITIZEN vypracovala na špiÄŤkovou technologickou ĂşroveĹ?, kterou s poÄŤtem svĂ˝ch „prvnĂ­ na svÄ›tě“ dosud nikdo nepĹ™ekonal.

A právÄ› v roce 2005 oslavila známá kolekce Aqualand dvacetiletĂ© vĂ˝roÄŤĂ­. PrvnĂ­ model JP2004-07E se v ÄŤase vyvinul aĹľ k vĂ˝roÄŤnĂ­mu modelu JV0050-03E, kterĂ˝ – jak jinak – musel tradici zachovat a nÄ›jakĂ© prvenstvĂ­ si takĂ© pĹ™iznat. PrvnĂ­ profesionálnĂ­ potápěčskĂ© hodinky na svÄ›tÄ› s pohonem Eco-Drive!

SystĂ©m pohonu Eco-Drive je v historii CITIZEN zatĂ­m nejvĂ˝znamnÄ›jším milnĂ­kem. Využívá nevyÄŤerpatelnĂ˝ přírodnĂ­ zdroj – svÄ›tlo a je tak šetrnĂ˝ k ĹľivotnĂ­mu prostĹ™edĂ­. PrvnĂ­ hodinky Eco-Drive se prodaly v roce 1995 a zákaznĂ­ci po celĂ©m svÄ›tÄ› si je žádajĂ­ ÄŤĂ­m dál vĂ­c.

Eco-Drive RING

 
ring

SystĂ©m Eco-Drive se neustále zdokonaluje. V roce 2009 v Basileji pĹ™edstavil CITIZEN koncepÄŤnĂ­ model Eco-Drive RING se zcela novĂ˝m systĂ©mem skrytĂ©ho solárnĂ­ho ÄŤlánku. 

V roce 2012 byla tato technologie uvedena do vĂ˝roby a v souÄŤasnĂ© dobÄ› jsou hodinky Eco-Drive RING běžnÄ› dostupnĂ©.

SolárnĂ­ ÄŤlánek pĹŻvodnÄ› skrytĂ˝ pod ÄŤĂ­selnĂ­kem je novÄ› nahrazen ÄŤlánkem umĂ­stÄ›nĂ˝m v metalickĂ©m krouĹľku kolem ÄŤĂ­selnĂ­ku, kterĂ˝ absorbuje jakĂ©koliv svÄ›tlo - umÄ›lĂ© nebo přírodnĂ­ – přímo. PĹ™i vĂ˝robÄ› hodinek tak lze použít pro ÄŤĂ­selnĂ­k nejrĹŻznÄ›jší materiály a nenĂ­ potĹ™eba brát ohledy na speciálnĂ­, svÄ›tlo propustnĂ© vlastnosti. To otevĂ­rá zcela novĂ˝ svÄ›t pro jejich design a provedenĂ­.

SOUÄŚASNOST

CITIZEN je nejvÄ›tší vĂ˝robce hodinek na svÄ›tÄ› a jeho roÄŤnĂ­ produkce se poÄŤĂ­tá ve stamilionech kusĹŻ. HodinkovĂ© strojky používá Ĺ™ada vĂ˝robcĹŻ zvuÄŤnĂ˝ch jmen. CITIZEN jako prvnĂ­ pouĹľil pro pohon hodinek ekologicky naprosto ÄŤistĂ© zdroje – svÄ›tlo, pohyb, teplo lidskĂ©ho tÄ›la – a tÄ›chto technologiĂ­ se nadále drží.

Hodinky CITIZEN sázĂ­ na tradici, kvalitu a inovaci. Vlajkovou lodĂ­ jsou modely se systĂ©mem pohonu Eco-Drive, kterĂ˝ neustále technologicky vyvĂ­jĂ­ a kterĂ˝ nemá na konkurenÄŤnĂ­m trhu obdoby.

Jako inovaÄŤnĂ­ lĂ­dr ve svÄ›tÄ› slavil a dosud slavĂ­ ĂşspÄ›ch takĂ© s kolekcĂ­ Stiletto. NejtenÄŤĂ­ hodinky na svÄ›tÄ› pohánÄ›nĂ© svÄ›tlem nepotĹ™ebujĂ­ vĂ˝mÄ›nu baterie a jejich tloušťka se pohybuje okolo 4 mm!

SvÄ›tovĂ© prvenstvĂ­ si takĂ© drží se stále nejpopulárnÄ›jšími hodinkami kolekce Radiocontrolled – prvnĂ­ hodinky na svÄ›tÄ› řízenĂ© rádiovĂ˝m signálem, kterĂ© dokázaly v celokovovĂ©m pouzdru ukrĂ˝t antĂ©nnĂ­ pĹ™ijĂ­maÄŤ.

Cetifikát výrobkuJsme ověřeným prodejcem značky
CITIZEN. (certifikát)
free 
přechozí kategórie: Hodinky

Tovar v kategórii HODINÁŘSTVÍ - Hodinky - CITIZEN

Výber: 117 stĺ - zobrazené 0 - 321 2 3 4 »
Akčný tovar Citizen AB5060-52A RADIO CONTROLLED
Citizen AB5060-52A RADIO CONTROLLED

Citizen AB5060-52A RADIO CONTROLLED

dodáme do stredy 9.12.
bežná cena: 535.00 €
ušetríte: 214.00 €
-40%
321.00

HODINKY CITIZEN AB5060-52A RADIO CONTROLLED Další funkce: Funkce automatického příjmu, Funkce ručního příjmu, Funkc viac»

Akčný tovar CITIZEN AK1080-57A
CITIZEN AK1080-57A

CITIZEN AK1080-57A

dodáme do stredy 9.12.
bežná cena: 276.50 €
ušetríte: 110.50 €
-40%
166.00

HODINKY CITIZEN AK1080-57A Průměr pouzdra: 36 mm, tloušťka: 7,5 mm Průměr ciferníku: 28 mm Šířka tahu: 18 - 20 viac»

Akčný tovar CITIZEN AM2021-58E
CITIZEN AM2021-58E

CITIZEN AM2021-58E

dodáme do stredy 9.12.
bežná cena: 212.50 €
ušetríte: 85.00 €
-40%
127.50

HODINKY CITIZEN AM2021-58E Průměr pouzdra: 38 mm, tloušťka: 10 mm Průměr ciferníku: 26 mm Šířka tahu: 16 - 19 viac»

Akčný tovar CITIZEN Eco-drive - EP2004-59A
CITIZEN Eco-drive - EP2004-59A

CITIZEN Eco-drive - EP2004-59A

dodáme do stredy 9.12.
bežná cena: 538.50 €
ušetríte: 215.50 €
-40%
323.00

HODINKY CITIZEN Eco-drive - EP2004-59A Průměr pouzdra: 28 mm, tloušťka: 8 mm Průměr ciferníku: 18 mm Šířka n&# viac»

Akčný tovar CITIZEN EG2080-51A
CITIZEN EG2080-51A

CITIZEN EG2080-51A

dodáme do stredy 9.12.
bežná cena: 509.50 €
ušetríte: 203.50 €
-40%
306.00

HODINKY CITIZEN EG2080-51A Eco-drive Průměr pouzdra: 14 x 24 mm, tloušťka: 7 mm Šířka náramku: 8 - 11 mm EG2080-51A 1 C viac»

Akčný tovar CITIZEN EU1593-51P
CITIZEN EU1593-51P

CITIZEN EU1593-51P

dodáme do stredy 9.12.
bežná cena: 259.00 €
ušetríte: 103.50 €
-40%
155.50

HODINKY CITIZEN EU1593-51P Průměr pouzdra: 26 mm, tloušťka: 6 mm Průměr ciferníku: 20 mm Šířka náramku: 1 viac»

CITIZEN FC0010-55D Ladies Radio Controlled
CITIZEN FC0010-55D Ladies Radio Controlled

CITIZEN FC0010-55D Ladies Radio Controlled

dodáme do stredy 9.12.
600.00

HODINKY CITIZEN FC0010-55D Ladies Radio Controlled Strojek: Kalibr H820 Rezerva chodu: 6 měsíců Průměr pouzdra: 38,5 mm, tlouš# viac»

Akčný tovar CITIZEN quartz - SA6900-57E
CITIZEN quartz - SA6900-57E

CITIZEN quartz - SA6900-57E

dodáme do stredy 9.12.
bežná cena: 332.50 €
ušetríte: 133.00 €
-40%
199.50

HODINKY CITIZEN quartz - SA6900-57E Průměr pouzdra: 20 x 25 mm, tloušťka: 7 mm Průměr ciferníku: 13 mm Šířka t viac»

CITIZEN FC0014-54A Ladies Radio Controlled
CITIZEN FC0014-54A Ladies Radio Controlled

CITIZEN FC0014-54A Ladies Radio Controlled

dodáme do stredy 9.12.
647.50

HODINKY CITIZEN FC0014-54A Ladies Radio Controlled Strojek: Kalibr H820 Rezerva chodu: 6 měsíců Průměr pouzdra: 38,5 mm, tlouš# viac»

Darček k CITIZEN AR0075-58A Stiletto
CITIZEN AR0075-58A Stiletto

CITIZEN AR0075-58A Stiletto

dodáme do pondelka 14.12.
350.00

HODINKY CITIZEN AR0075-58A Stiletto Strojek: Kalibr G431 Rezerva chodu: 6 měsíců Průměr pouzdra: 41 x 46 mm, tloušťka: 5,4 mm viac»

Darček k CITIZEN AS4020-52E
CITIZEN AS4020-52E

CITIZEN AS4020-52E

dodáme do pondelka 14.12.
573.00

HODINKY CITIZEN AS4020-52E Pilot Radiocontrolled Strojek: Kalibr E670 Rezerva chodu: cca 6 měsíců bez dobíjení po plném dobit viac»

Darček k CITIZEN AS4050-51E PILOT RADIOCONTROLLED
CITIZEN AS4050-51E PILOT RADIOCONTROLLED

CITIZEN AS4050-51E PILOT RADIOCONTROLLED

dodáme do pondelka 14.12.
681.00

HODINKY CITIZEN AS4050-51E Pilot Radiocontrolled Strojek: Kalibr E670 Rezerva chodu: cca 6 měsíců bez dobíjení po plném viac»

Darček k CITIZEN AT8019-02W Eco-Drive Radio Controlled
CITIZEN AT8019-02W Eco-Drive Radio Controlled

CITIZEN AT8019-02W Eco-Drive Radio Controlled

dodáme do pondelka 14.12.
473.00

HODINKY CITIZEN AT8019-02W Eco-Drive Radio Controlled Strojek: Kalibr H800 Rezerva chodu: 6 měsíců Průměr pouzdra: 43,5 mm, tlouš& viac»

Darček k CITIZEN AT8113-55A Radio Controlled
CITIZEN AT8113-55A Radio Controlled

CITIZEN AT8113-55A Radio Controlled

dodáme do pondelka 14.12.
623.00

HODINKY CITIZEN AT8113-55A Radio Controlled Průměr pouzdra: 43 mm Hmotnost: 151 g   AT8113-55A-Citizen-hodinky 2 CITIZEN AT8113-55A Ra viac»

Darček k CITIZEN AT8116-65E Radio Controlled
CITIZEN AT8116-65E Radio Controlled

CITIZEN AT8116-65E Radio Controlled

dodáme do pondelka 14.12.
573.00

HODINKY CITIZEN AT8116-65E Radio Controlled Průměr pouzdra: 43 mm Hmotnost: 151 g   AT8116-65E-Citizen-hodinky 2 CITIZEN AT8116-65E Ra viac»

Darček k CITIZEN AW1231-58A Eco-drive Ring
CITIZEN AW1231-58A Eco-drive Ring

CITIZEN AW1231-58A Eco-drive Ring

dodáme do pondelka 14.12.
142.50

HODINKY CITIZEN AW1231-58A Eco-drive Ring Průměr pouzdra: 40 mm, tloušťka: 9 mm   AW1231-58A-Citizen-hodinky 2 CITIZEN viac»

Darček k CITIZEN AW1231-58E Eco-drive Ring
CITIZEN AW1231-58E Eco-drive Ring

CITIZEN AW1231-58E Eco-drive Ring

dodáme do pondelka 14.12.
142.50

HODINKY CITIZEN AW1231-58E Eco-drive Ring Průměr pouzdra: 40 mm, tloušťka: 9 mm   AW1231-58E-Citizen-hodinky 2 CITIZEN viac»

Darček k CITIZEN AW1231-58L Eco-drive Ring
CITIZEN AW1231-58L Eco-drive Ring

CITIZEN AW1231-58L Eco-drive Ring

dodáme do pondelka 14.12.
142.50

HODINKY CITIZEN AW1231-58L Eco-drive Ring Průměr pouzdra: 40 mm, tloušťka: 9 mm   AW1231-58L-Citizen-hodinky 2 CITIZEN viac»

Darček k CITIZEN AW1240-57E Super Titanium
CITIZEN AW1240-57E Super Titanium

CITIZEN AW1240-57E Super Titanium

dodáme do pondelka 14.12.
246.00

HODINKY CITIZEN AW1240-57E Super Titanium Průměr pouzdra: 42 mm   AW1240-57E-Citizen-hodinky 2 CITIZEN AW1240-57E Super Titanium HODIN viac»

Darček k CITIZEN AW1240-57L Super Titanium
CITIZEN AW1240-57L Super Titanium

CITIZEN AW1240-57L Super Titanium

dodáme do pondelka 14.12.
246.00

HODINKY CITIZEN AW1240-57L Super Titanium Průměr pouzdra: 42 mm   AW1240-57L-Citizen-hodinky 2 CITIZEN AW1240-57L Super Titanium HODIN viac»

Darček k CITIZEN AW1244-56E Super Titanium
CITIZEN AW1244-56E Super Titanium

CITIZEN AW1244-56E Super Titanium

dodáme do pondelka 14.12.
277.00

HODINKY CITIZEN AW1244-56E Super Titanium Průměr pouzdra: 42 mm   AW1244-56E-Citizen-hodinky 2 CITIZEN AW1244-56E Super Titanium HODIN viac»

Darček k CITIZEN AW1360-55A Eco-drive Mesch
CITIZEN AW1360-55A Eco-drive Mesch

CITIZEN AW1360-55A Eco-drive Mesch

dodáme do pondelka 14.12.
173.00

HODINKY CITIZEN AW1360-55A Eco-drive Mesch Průměr pouzdra: 45 mm, tloušťka: 12 mm Hmotnost: 150g Rezerva chodu: 6 mes viac»

Darček k CITIZEN AW1400-52E Super Titanium
CITIZEN AW1400-52E Super Titanium

CITIZEN AW1400-52E Super Titanium

dodáme do pondelka 14.12.
265.50

HODINKY CITIZEN AW1400-52E Super Titanium Průměr pouzdra: 43 mm, tloušťka: 12 mm Hmotnost: 99g Rezerva chodu: 6 mesí viac»

Darček k CITIZEN AW1404-51A Super Titanium
CITIZEN AW1404-51A Super Titanium

CITIZEN AW1404-51A Super Titanium

dodáme do pondelka 14.12.
364.00

HODINKY CITIZEN AW1404-51A Super Titanium Průměr pouzdra: 43 mm, tloušťka: 12 mm Hmotnost: 99g Rezerva chodu: 6 mesí viac»

Darček k CITIZEN AW7010-54E Power Reserve
CITIZEN AW7010-54E Power Reserve

CITIZEN AW7010-54E Power Reserve

dodáme do pondelka 14.12.
261.00

HODINKY CITIZEN AW7010-54E Power Reserve Průměr pouzdra: 40 mm, tloušťka: 10,5 mm Rezerva chodu: 8 mesíců AW70 viac»

Darček k CITIZEN AW7010-54L Power Reserve
CITIZEN AW7010-54L Power Reserve

CITIZEN AW7010-54L Power Reserve

dodáme do pondelka 14.12.
261.00

HODINKY CITIZEN AW7010-54L Power Reserve Průměr pouzdra: 40 mm, tloušťka: 10,5 mm Rezerva chodu: 8 mesíců AW70 viac»

Darček k CITIZEN BF2011-01EE AQ Basic
CITIZEN BF2011-01EE AQ Basic

CITIZEN BF2011-01EE AQ Basic

dodáme do pondelka 14.12.
108.50

HODINKY CITIZEN BF2011-01EE AQ Basic Průměr pouzdra: 41 mm Tloušťka: 9mm     BF2011-01EE-Citizen-hodinky 2 CITIZEN BF2011-01 viac»

Darček k CITIZEN BF2011-51AE AQ Basic
CITIZEN BF2011-51AE AQ Basic

CITIZEN BF2011-51AE AQ Basic

dodáme do pondelka 14.12.
121.50

HODINKY CITIZEN BF2011-51AE AQ Basic Průměr pouzdra: 41 mm Tloušťka: 9mm Hmotnost: 115 g   BF2011-51AE-Citizen-hodinky 2 CITIZEN viac»

Darček k CITIZEN BF2011-51EE AQ Basic
CITIZEN BF2011-51EE AQ Basic

CITIZEN BF2011-51EE AQ Basic

dodáme do pondelka 14.12.
121.50

HODINKY CITIZEN BF2011-51EE AQ Basic Průměr pouzdra: 41 mm Tloušťka: 9mm Hmotnost: 115 g   BF2011-51EE-Citizen-hodinky 2 CITIZEN viac»

Darček k CITIZEN BH1671-55A AQ Basic
CITIZEN BH1671-55A AQ Basic

CITIZEN BH1671-55A AQ Basic

dodáme do pondelka 14.12.
121.50

HODINKY CITIZEN BH1671-55A AQ Basic Rozměry: 26 x 38 mm Tloušťka: 9mm   BH1671-55A-Citizen-hodinky 2 CITIZEN BH1671-55A AQ Basic HODIN viac»

Darček k CITIZEN BH1673-09A AQ Basic
CITIZEN BH1673-09A AQ Basic

CITIZEN BH1673-09A AQ Basic

dodáme do pondelka 14.12.
121.50

HODINKY CITIZEN BH1673-09A AQ Basic Rozměry: 26 x 38 mm Tloušťka: 9mm   BH1673-09A-Citizen-hodinky 2 CITIZEN BH1673-09A AQ Basic HODIN viac»

Darček k CITIZEN BH1673-50P AQ Basic
CITIZEN BH1673-50P AQ Basic

CITIZEN BH1673-50P AQ Basic

dodáme do pondelka 14.12.
159.50

HODINKY CITIZEN BH1673-50P AQ Basic Rozměry: 26 x 38 mm Tloušťka: 9mm   BH1673-50P-Citizen-hodinky 2 CITIZEN BH1673-50P AQ Basic HODIN viac»

Výber: 117 stĺ - zobrazené 0 - 321 2 3 4 »